Şufa Hakkı Nedir?

Şufa hakkı hisseli bir gayrimenkulde hissedarlardan birinin hisseli gayrimenkulün üçüncü bir kişiye satması ile ortaya çıkmakta. Gayrimenkulün ilk olarak paydaşlardan birinin alım hakkını kapsayan bir haktır. Hisseli bir mülkiyetin oluşmasıyla doğan bir haktır ve bu hak üçüncüm bir kişiye satılmak istenildiğinde doğan bir haktır.
Sufa-haki-nedir
Sufa-haki-nedir

Şufa hakkı nedir? Nasıl kullanılır?

Şufa hakkının kullanıla bilmesi için belirli durumların oluşması gerekmektedir. Şufa hakkı kanunlarımızda geçmektedir. Şufa hakkı medeni kanunda geçmektedir. Şufa hakkı gayrimenkulün üçüncü kişinin taşınmaza ortak olması bir nebze engeller ve hissedarlar arasında satışın güçlendirmesini sağlar. Şufa hakkı olabilmesi için bir gayrimenkulün hisseli olarak resmiyette paylaşılmış olmalıdır.

Bu Hak gayrimenkulün hissedarlar arasında kalmasını sağlamaktadır. Sadece gayrimenkulün bölümlendirilmemiş yapılar arasında şufa hakkı vardır. Eğer bir gayrimenkulde bölümlendirilmiş ise o alanda şufa hakkı yoktur.

Şufa hakkı süresi

Hisseli taşınmazın satmadan önce noterden tasdikli bir şekilde hissedarlara bildirildikten sonra 3 ay geçerliliği vardır. Eğer satış noterden bildirilmeden yapmış ise hissedarların 2 sene boyunca itiraz etme hakkına sahip olmaktadır.